top of page
polyvagal theory - pvt
nedregulering av aktivering ved sosial involvering / heart - face connection ....................


Poly Vagal Theory / Dr. Steven Porges PhD : undersøker en rekke muligheter i forbindelse med hvordan det autonome nervesystemet fungerer. Først og fremst legger teorien vekt på de evolusjonære endringer i nervestrukturer som regulerer det autonome nervesystemet og gir oss innsikt i tilpasning og regulering av to atskilte vagus funksjoner : Dorsal Vagus og Ventral Vagus. Poly Vagal Theory knytter den evolusjonære utvikling av det autonome nervesystem til følelsesmessige innrykk / uttrykk, ansiktsuttrykk, vokal kommunikasjon og sosial adferd - og gir oss en forklaring på hvorfor vi i psykiske lidelser registrerer at en rekke av våre evner og muligheter, blir svekket og helt eller delvis faller bort under påvirkning av stress.

Mennesket har utviklet seg til å bli et i høy grad sosialt og gjensidig avhengige vesen. Allikevel - i de tilfeller hvor vi blir overveldet av stress vil vårt autonome nervesystem ta over og diktere den videre gang gjennom bruk av de mer opprinnelige, primitive og uutviklede strategier. Terapeutisk intervensjon som tar sikt på å regulere disse fysiologiske tilstandene, og som gjør bruk av vår evne til igjen å føle oss trygge, er effektive i å behandle slike lidelser - som forårsakes av en vedvarende bruk av de nevnte opprinnelige, primitive og uutviklede strategier. De positive kliniske resultatene, som er blitt registrert, kommer som et resultat av å utvide klientens evner og muligheter til nevrofysiologisk begrunnet adferd - dette ved å ta i bruk den mest utviklede av vårt nervesystem for tilpasning til nevnte situasjon : det sosiale involveringssystem.

The Social Engagement System inkluderer 5, 7, 9, 10 og 11 kranie nerve, som alle medvirker til en reduksjon i hjerte/lunge aktivitet - og følgelig reduksjon av aktivering som følge av stress.

 

Kranienerve 05 : Trigemninal nerven - som regulerer tygge, spytte og svelge reflekser.

Aktive under måltid, og i det vi tar en kopp kaffe eller en drink sammen med noen ... ved middagsbordet, på en kafe, en restautrant eller en bar ..

Og ellers sentral i den kristne eukaristi - nattverd ...

Som et minnemåltid : i det vi faller til ro, våkner våre sensoriske og motoriske evner.

Vår evne til å se sammenhenger gjenetableres ...

Vi kommer igjen på hvem vi er.

Glemt som dette har vært for de aller, aller fleste av oss ...


Kranienerve 07 : Facial nerven - som regulerer øye og ansiktsmuskulatur og følgelig vår uttrykk.

Et vennlig uttrykk, blikk og et smil vil virke beroligende på oss - og viser en vilje til å se, erkjenne, anerkjenne og respektere oss.

En niqab vil motvirke dette ... og er derfor begrunnet i en skam og skyldbelegning.
Hvorfor gjør vi ikke i stedet bruk av Social Engagement System,

som er oss gitt, når det utvilsomt bidrar til en bedre og fredeligere verden?


Kranienerve 09 : Glossopharyngeal nerven - som regulerer evnen til prosedi, regulere stemmen og filtrere bort lavfrekvent lyd / støy.


Kranienerve 10 : Vagus nerven - som formidler kontakt med de indre organer.

Av disse signalene går 20 % fra hjernen / 80 % til hjernen.

Dette gir oss magefølelse ... vår evne til å lese og forstå våre omgivelser.

Uavhengig av tanker og ideer vi måtte ha.


Kranienerve 11 : Accessorie nerven - som regulerer bevegelser i skuldre og nakke for å kunne orientere oss.

Orientering er en viktig kilde til å regulere ned aktivering i kroppen.

Ved vedvarended stress blir denne evnen redusert.

Muskulatur låser vår orientering i retning bort fra eller i mot der hvor trusselen kommer fra.

Dette er noen av de mange problemstillingene vi kommer borti i forbindelse med polyvagal theory : det urolige barnet, foreldre - barn relasjon, uro i familien, familieproblemer, problemer på skolen, krangel, bråk, sjalusi, mangel på oppmerksomhet, bekymring, uro, nervøsitet, frykt, angst, panikk, irritasjon, sinn, raseri, aggresjon, immobilisering, frys, kollaps, adhd, me ... Vi bearbeider disse med en pallett av metoder innenfor surrender / s-ecs metodikk : attachment, brainspotting, ego states, emdr, expressive arts, kraniosakral, prosedyre 1-3, somatic experiencing / syndroms / eye of the needle, soma embodiment, tre og trauma releasing exercises.

bottom of page