top of page
somatic experiencing
gjenetablere kroppens uttrykks evne, og tillate og favne om primære følelser.................

Somatic Experiencing ® ( SE ) er en naturlig og hurtig virkende metode for å behandle traumer. Den er basert på observasjoner av at ville dyr, som til daglig blir utsatt for truende situasjoner, sjelden blir traumatisert. Disse dyrene tar i bruk medfødte mekanismer som gjør dem i stand til å regulere og forløse de store mengdene av energi som mobiliseres gjennom defensiv overlevelses-adferd. Disse mekanismene utruster dyrene med en innebygget immunitet overfor traumer, som gjør dem i stand til å vende tilbake til det normale etter en livstruende opplevelse.

 

Selv om vi mennesker er født med de samme mekanismer - slik vi kjenner dem fra dyrene - blir disse ofte overstyrt eller hemmet av den rasjonelle del av vår hjerne. Dette hindrer en fullstendig forløsning av overlevelses-energier, og tillater ikke nervesystemet å gjenvinne sin likevekt. Den uforløste overlevelses-energien forblir, kapsles inn, og fryser til i kroppen og nervesystemet. De forskjellige symptomene på traumer kommer som et resultat av kroppens forsøk på å mestre og å holde på denne ubrukte energien. Det er nettopp disse overlevelsesenergiene Somatic Experiencing ® ( SE ) tar sikte på å forløse.

 

Traumatiske symptomer er derfor ikke forårsaket av den farlige hendelsen i seg selv. De oppstår når en rest av den mobiliserte overlevelses-energi forblir i kroppen, og hvor den vil ha en forstyrrende effekt på kropp og sinn. Ville dyr har evnen til å riste av seg dette energioverskuddet, en evne vi mennesker fremdeles har men som vi ikke gjør aktivt bruk av. Gjennom studier av disse dyrene, gjenoppdager vi denne evnen i oss selv, og den blir en nøkkel for oss i å forløse traumet i tiden framover.

 

Somatic Experiencing ® ( SE )  tar i bruk bevisstheten om kroppslige fornemmelser for å hjelpe deg til å reforhandle og behandle dine traumer, snarere enn å lindre ubehaget ved dem. Under riktig ledelse av kroppens fornemmelser, blir du - gjennom anvendelse av Somatic Experiencing ® ( SE )  - gitt adgang til din egen innebygde immunitet overfor traumer, samtidig som de store ansamlinger av overlevelses-energier - på en gradvis og trygg måte - blir forløst. Når disse energiene blir forløst gjennom anvendelsen av Somatic Experiencing ® ( SE ), opplever du en reduksjon eller et fullstendig opphør av traumatiske symptomer.

 

Nettopp fordi traumatiske opplevelser knytter seg til et møte med døden, resulterer de i en ekstraordinær respons. Transformasjonsprosessen gir deg en dypere innsikt og forståelse av deg selv og andre. Denne reisen - mot en fullstendig heling av traumet - blir en oppvåkning med påfølgende adgang til ubrukte ressurser - og en følelse av styrke og overskudd. Med hjelp av denne nye alliansen, åpner du døren til fornyelse - og en følelse av flyt og velvære. Opplevelsen kan føre til en genuin åndelig oppvåkning, som gjør at du kan gjenoppta kontakten med verden omkring deg. Dr. Peter A.Levine PhD er opphavsmann til og utvikler av Somatic Experiencing ® ( SE ) . Han har tatt doktorgrader i Medisinsk Biofysikk og Psykologi. I løpet av sitt 35-årig lange studium av stress og traumer, har Dr. Levine bidratt med en rekke vitenskaplige bøker og artikler. Dessuten har Dr. Peter Levine PhD arbeidet som ekspert på stress for NASA under utviklingen av romfergen. Han har undervist ved behandlingssentre, sykehus og smerte klinikker over hele verden, så vel som ved Hopi Guidance Center i Arizona, USA. 
 

På grunn av sitt arbeid med traumer har Dr. Peter Levine PhD etter initiativ fra presidenten i World Psychologists for Social Responsibility vært engasjert i katastrofer av stort omfang og etno-politisk krigføring. Han er i øyeblikket æresmedlem ved Santa Barbara Graduate Institute. Hans bestselger - Waking the Tiger, gjør rede for Somatic Experiencing ® ( SE ) - og er i øyeblikket gitt ut på hele 12 språk.

.

bottom of page