top of page
emdr
behandling med laterale bevegelser av øynene ........................


EMDR er en forkortelse for - Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Metoden er utviklet av Dr. Francine Shapiro PhD, og er ment til å redusere eller fjerne ubehaget som følge av en traumatisk opplevelse.

Selv om traumet fant sted for lenge siden, kan du selv den dag i dag være plaget av ettervirkninger, i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderer din hukommelse, og gir deg overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig nummenhet, lav selvfølelse eller annet som gjør livet vanskelig å leve. EMDR brukes til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.
I vårt daglige liv bruker vi hjernen til å tenke oss om og håndtere påkjenninger vi opplever, og det på en måte slik at vi kan regulere følelsene og selvbildet vårt.


Når vi opplever et traume, settes vår evne til å håndtere stress ut av spill, og opplevelsen lagres i vår bevissthet på en slik måte at det blir vanskelig å nyttiggjøre seg av vår vanlige og ellers så velfungerende bearbeidingsevne. Selv om vi vet at at den traumatiske hendelsen skjedde for lenge siden, blir det umulig for oss å tenke på den uten at følelsene og andre fornemmelser ( sanseopplevelser ) aktiveres igjen, slik det skjedde den gangen da hendelsen fant sted. Det er også vanlig at vi utvikler negative tanker om oss selv når vi forholder oss til traumet, som at det er min feil eller at jeg ikke er verdt noe. Slike negative tanker kan påvirke måten vi tenker og føler på i andre situasjoner. 
EMDR har til oppgave å aktivere og bearbeide den måten traumet påvirker oss på. EMDR kan hjelpe til med å minske forstyrrelsen av minnene og følelsene som er knyttet til dem. 


Metoden kan hjelpe til å kjenne igjen og arbeide med de følelser og tanker som kommer opp i forbindelse med traumet. Den kan også hjelpe deg til å kunne tenke annerledes om deg selv i forhold til det du har opplevd. Du inviteres derfor til å fortelle meg om dette i et forsøk på å forstå bakgrunnen for vanskelighetene og hvordan disse påvirker livet ditt i øyeblikket. Hvis jeg anser EMDR som et en nyttig verktøy i dette tilfellet, vil jeg forklare prosedyren for deg i detalj. Sammen vil vi deretter finne frem til en beskrivelse av problemene som tar form av et bilde eller en forestilling og som samtidig representerer selve den traumatiske hendelsen, den negative selvoppfatning som følger i forhold til hendelsen, hvordan du ønsker du kunne tenke om deg selv i forhold til det som hendte, følelsene som for deg er assosiert med hendelsen, og hvordan disse følelsene fornemmes i kroppen. Du skal deretter sette en verdi på graden av det ubehaget du føler, samt hvor sant du føler at den positive selvoppfatningen er.

Etter disse forberedelsene, begynner selve prosessen, ved å benytte øyebevegelser ( eller en annen form for oppmerksomhetsstimulering med lyd, lys eller berøring ). 

En typiske EMDR sesjon tar gjerne 90 minutter. Under denne delen av sesjonen sitter jeg skrått overfor og relativt nær deg, for å kunne ha en passende avstand til øynene dine med fingerbevegelser.

bottom of page