top of page
kraniosakral terapi
kraniosakral terapi : å assisterer kroppens selvhelbredelse - uten å intervenere ......


Biodynamisk CranioSacral / KranioSakral Terapi er en behandlingsform som faller innenfor rammen av Lov om Alternativ Behandling av Sykdom, vedtatt i 2003. Alternativ behandling har siden den gang vært den offentlig akstepterte betegnelsen. Loven definerer hva som er alternativ behandling i § 2 : Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse - og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Videre definerer lovens § 2 i tillegg behandling som utøves av autorisert helsepersonell som alternativ behandling når : .. det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.

Andrew Taylor Still ( 1828 - 1917 ) var selv Osteopat. CranioSacral / KranioSakral Terapi ble utviklet noe senere, av hans elev, Osteopaten William Garner Sutherland ( 1873 - 1954 ). Fra 1920 og i tiden som fulgte la Dr. Sutherland ned et meget omfattende arbeid i å utvikle CranioSacral / KranioSakral Terapi. Dr. Sutherland fant at kraniet, hjernehinnen, ryggsøylen og sacrum utgjør et lukket system med sirkulasjon av CerbroSpinal væske. Et system som både tilfører næring og som fører bort avfallsstoffer. Dette systmet følger i likhet med de øvrige sirkulasjonssytemene en rytmiske syklus. Bevegelser i CerbroSpinal vesken omfatter både kraniet, hjernehinnen, ryggsøylen og sacrum - derav navnet CranioSacral / KranioSakral. CranioSacral / Kraniosakral Terapi assisterer Cerbrospinal veskens rytmiske puls og stimulerer kroppens egne helende evner og iboende intelligens. Dr. Sutherland fant at han kunne påvirke den rytmiske syklusen ved hjelp av ulike teknikker, disse teknikkene utgjør - sammen med teknikker som reduserer spenninger i ledd, ligament, muskler, bindevev og indre organer - det vi i dag kaller CranioSacral / KranioSakral Terapi.

CranioSacral / KranioSakral Terapi inneholder i dag detaljerte kunnskaper om hvordan disse strukturene er knyttet sammen - og hvordan ublanse i en del av kroppen påvirker en annen. CranioSacral / KranioSakral Terapi er således et osteopatiskt behandlingskonsept der vi behandler skjelett muskulatur, ligament, bindvev, indre organer, blodsirkulasjon, myk muskulatur och nevrologiske forstyrrelser med hjelp av lette berørings teknikker - det såkalte 5 grams prinsippet. Vi plasserer hendene på kroppens ytterflater - uten noen gang å trenge igjennom - og peiler oss inn på, kjenner og lytter til bevegelser i CerbroSpinal vesken og kroppens øvrige strukturer.

Vi plasserer hendene på kroppens ytterflater - uten noen gang å trenge igjennom huden - og peiler oss inn på og kjenner CerbroSpinal veskens bevegelse, men også begelser i kroppens øvrige strukturer. Det er den lette berøringen alene som gjør at vi innenfor CranioSacral / kraniosakral Terapi kan registere disse subtile bevegelsene.

Dr. Sutherland brukte den siste delen av sitt liv på å studere de langsomme sykluser i kroppen - det han kaller The Breath of Life. Livsånde. Dette blir innenfor den Biodynamiske CranioSacral / KranioSakral Terapi i dag kalt det primære åndedrettet.

I en sunn  kropp er mikrobevelegelser tydelig tilstede. I en usunn kropp er disse bevegelsene begrenset - og gir etter hvert utslag i symptomer og emosjonelle reaksjoner. Med sine hender vil en utøver av CranioSacral / KranioSakral Terapi kunne registere slike avvik - og assistere kroppen, så sant det er mulig, i å finne tilbake til sine opprinnelige bevegelser. Dermed øker blodgjennomstrømningen lokalt og kroppen får muligheter til å hele seg selv. CranioSacral / KranioSakral

BLT ( Balanced Ligamentous Tension ) utgjør en del av CranioSacral / KranioSakral Terapi og muliggjør justeringer av perifere og spinale ledd. Fokus ligger her alene på å behandle ledd i skjelettsystemet. Ligament - som knytter seg til leddene - kontrollerer leddenes position og funksjon. Forskning viser at ligament inneholder rikelig med proprioseptive reseptorer som gjør oss i stand til å være oss kroppens bevegelser og posisjon bevisst. Dette fører til utskillelse av GABA ( Gamma AminoButyric Acid ). BLT og CranioSacral / Kraniosakral Terapi bidrar derfor til større kroppsbevissthet - med den trygghet og stabile psyke det gir oss.

CranioSacral / KranioSakral Terapi bidrar til utskillelse av DMT ( DeMitylTryptamin ) som er en av kroppens sterkeste antioxidanter - avgjørende for helingsprosessene.

 

Og igjen, så at det ikke skal være noen tvil om det, vi anvender CraniSacral / KranioSakral Terapi til å assisterer iboende helningsdynamikker i oss, for å bringe det som er ute av balanse - og på avveier - tilbake til det normale. Ved å gjøre bruk av kroppens iboende intelligens. Grekerne anvendte ordet Homeostasis ( av gresk homeo = lik med, stasis = stå stille, forbli uforandret ) for dette.

Hva kan vi så behandle med CranioSacral / KranioSakral Terapi. Hodepine - skulder,nakke og ryggsmerter - smerter i ledd, whiplash, kroniske smerter og fibromylagi. Knsenrasjonsvansker, utmattelse, tinnitus, magesmerter, søvnforstyrrelser og stress relaterte problemer. CranioSacral / KranioSakral Terapi kan anvendes både forebyggende, behandlende og rehabiliterende.

Vi viker ikke unna for å anvende ordet Placebo ( av latin, placebo = jeg vil behage ). Ordet stammer fra den hellige Eusebius Sophronius Hieronymus oversettelse av bilbelen fra gresk til latin - en overrsettelse som har fått navnet Vulgata.

 

Jeg har, i forbindelse med arbeidet som Psykotertapeut, spesialisert meg på behandling av nervesystmet.

bottom of page