top of page
podcast
podcast - med et nytt og annerledes perspektiv ...............................

 

Podcasts retter din oppmerksomhet mot ditt Selv som lever bortenfor de ego strukturer som holder oss alle fanget i et grep. Vi åpner våre øyner og blir med det - fri fra den identitet som psykiske påkjenninger / traumer skaper i oss. Først må vi dog - som en forutsetning - bli tilstrekkelig trygge. Det gjør vi ved å forankre oss i kroppen. Det er vår virkelighet alene. En jordisk forankring - her og nå. Vi tar kroppen til oss ved å akseptere det den bærer på, og gi uttrykk for det. Ved å være der, uten å la tankene lede oss avsted. Uten å stritte imot eller ved å identifisere oss med det som vi møter. Selv det aller minste ubehag. Vi lar kroppen uttrykke det, spontant, uten å underlegge den vår vilje og kontroll. Med det blir vi sanne, og i stand til å gi oss hen. Det gjenoppretter følelsen av tyngde og gravitasjon. Også i vårt indre. Ved å slippe oss innover i retning av det som er sant - åpner vi oss opp og blir autentiske, uten å avskjerme oss overfor noe. Vi blir oss bevisst de sammenhenger vi lever i. Ut av isolasjon - fanget i et jeg og mitt - for så å vireliggjøre et vi. Vår natur, som pattedyr. Den bevissthet, som vi med det tar del i, gjennomstrømmer livet, og avstemmer oss i forhold til det. Dermed bevarer vi både oss selv, våre medmennesker, miljøet, klimaet og vår fauna ...

Alt dette knyttes sammen til et hele ...

Ego States - 1 - J.Chr.Thorkildsen
00:0000:00

Om å være fanget i dine Ego States - skapt av omgivelsene - uten kontakt med ditt Autentiske Selv, som er din medfødte natur ...

Ego States - 2 - J.Chr.Thorkildsen
00:0000:00

Om å være fanget i dine Ego States - skapt av omgivelsene - uten kontakt med ditt Autentiske Selv, som er din medfødte natur ...

surrender meny
bottom of page