top of page
ego state release
å la seg frigjøre fra interaksjonen mellom de ulike personlighetsdeler ...................


Det arrangeres et kurs i Ego state release 29-30 September og 10-11 November  2018 / Oslo. Ego state release er å la seg frigjøre fra de utallige egos states / ego tilstander som oppstår livet igjennom. Særlig i de første leveår. De som omgir oss leder oss i retning av det de mener er best for oss - eller ved å gi oss tilbakemeldinger som vi etter hvert identifiserer oss med. De tilbakemeldinger vi får blir deler av vår identitet. Det er dette vi kaller ego states / ego tilstander. Alt dette tar vi til oss av frykt for ellers ikke å bli godtatt. Vi blir således styrt av likes og dislikes. Vi våger ikke noe annet av frykt for å bli avvist.

Ego state release er å bryte denne gamle avtalen som vi den gang inngikk med omgivelsene. Avtalen om at vi mottar deres kjærlighet hvis bare vi gjør som de vil. Det er ikke nødvendig lenger. Vi tillater oss - heretter - i stedet å være den vi i bunn og grunn er. Et naturlig selv - og vår deltakelse i det guddommelige. Som et sant subjekt - en som våger å være seg selv. Ikke lenger som et objekt - formet av omgivelsene, og samtidig fremmed overfor vårt subjekt, vårt naturlige selv.

For å gjøre dette mulig - må vi være trygge nok. Trygge nok til å bryte den gamle avtale - i det vi erkjenne at vi er tilstrekkelige slik vi er. Og det blir vi gjennom å bli vårt kropp bevisst. Ego states / ego tilstander er ikke del av vår natur, og har dertfor ikke røtter i kroppen. Ego states / ego tilstander er kroppen fremmed. Slik er det ikke med det naturlige selvet. På den måten gjør vi kroppen til en del av vårt subjekt.

De viktigste redskapene er s-ecs prosedyrene 1 / 2 / 3 - et paradigmeskifte i terapi. Det skjer alt sammen uten anstrangelser fra vår side. Det gis oss, i det vi lar det stige opp fra dypet i vår natur. Uten å måtte være flink ...

Det naturlige selvet uttrykker seg gjennom en dyp stillhet - fri fra alle ufrivillige tanker. Det er frimodighet til å uttrykke det som er naturlig for oss og å leve i samsvar med det.

Ego states / ego tilstander utrykker seg på så mange måter : det urolige barnet, foreldre - barn relasjon, uro i familien, familieproblemer, problemer på skolen, krangel, bråk, sjalusi, mangel på oppmerksomhet, bekymring, uro, nervøsitet, frykt, angst, panikk, irritasjon, sinn, raseri, aggresjon, immobilisering, frys, kollaps, adhd, me ... følelsen av å ikke være bra no, å måtte være flink ... etc

 

Vi bearbeider forøvrig disse ved hjelp av en palett innenfor surrender / s-ecs metodikk : attachment, brainspotting, ego states, emdr, expressive arts, kraniosakral, polyvagal theory, prosedyre 1-3, somatic experiencing / syndroms / eye of the needle, soma embodiment, tre og trauma releasing exercises.

bottom of page