top of page
ego states
å være seg interaksjonen mellom de ulike personlighetsdeler bevisst ...


De meldingene som vi fikk da vi var små - festnet seg og er i dag å finne som representasjoner i periferien av vår psyke. Disse er knyttet til betingelser som ble stilt for at vi skulle få deres kjærlighet og omsorg. Selv opplevde vi det som om denne ikke ville bli gitt oss, om vi ikke var snille, lydige og gjorde som de sa. Dette medførte at vi måtte forlate vårt naturlig tilhold i kjernen av oss selv. Dermed mistet vi vår forankring i virkeligheten - vårt opprinnelige selv - og ble usikre, utrygge og hele tiden på søk etter støtte gjennom mennesker omkring oss og materielle goder. Dette å uavbrutt måtte opprettholde en ide og forestilling om hvem vi er, gjør at vi hele tiden blir mentalt aktive - og er i hodet snarere enn kroppen. Uten kontakt med kroppen, som er selve fundamentet for et naturlige selv, blir det ikke mulig for oss å finne vegen tilbake. 

I de første leveårene hadde vi ikke følelser, slik vi kjenner det som voksne - heller ikke tanker. Vi opplevde oss selv og omgivelsene utelukkende gjennom våre kroppsfornemmelser og bevegelser. Vår identitet var knyttet til disse. Langsomt ble disse erstattet av representasjonene - etter hvert som vi utviklet et følelsesliv og tanker. Å være identifisert med disse i dag - hindrer oss i å finne vegen tilbake til oss selv. Men en ting er sikkert - ingen av disse representasjonene har noe med vårt virkelige selv å gjøre - så den frykt og det sinne som de skaper, er oss dypest sett fremmed.

Representasjonene er ingen virkelig opplevelse av hvem vi i bunn og grunn er - derfor kan vi frigjøre oss fra dem

Det er vårt livs bestemmelse - å realisere det aller innerste i oss selv - og bli oss vår deltakelse i Guddommelig Natur bevisst. Og det er evig - slik intelligens og bevissthet ikke har noen begynnelse eller slutt.

La ikke disse ego tilstendene ta dette i fra deg - og dermed stå i vegen for deg på din ferd hjemover. Og det skal du ha som tegn - i det du igjen frigjør deg fra disse - vil du finne vegen tilbake til kroppen og oppleve en dyp stillhet og hvile.

La ikke denne sjansen gå i fra deg, slik at du må gå igjennom dette marerittet
en gang til.

Dette er noen av de mange problemstillingene vi kommer bort i i forbindelse med ego-states : det urolige barnet, foreldre - barn relasjon, uro i familien, familieproblemer, problemer på skolen, krangel, bråk, sjalusi, mangel på oppmerksomhet, bekymring, uro, nervøsitet, frykt, angst, panikk, irritasjon, sinn, raseri, aggresjon, immobilisering, frys, kollaps, adhd, me ... Vi bearbeider disse med en pallett av metoder innenfor surrender / s-ecs metodikk : attachment, brainspotting, ego states, emdr, expressive arts, kraniosakral, polyvagal theory, prosedyre 1-3, somatic experiencing / syndroms / eye of the needle, soma embodiment, tre og trauma releasing exercises.

bottom of page