top of page
mindfulness
å møte vonde følelser med compassion uten å bli styrt av dem ................


At vi gjennom å forankre oss i kroppen blir så tryge - at vi kan møte de vonde følelsene - hva de nå skulle være - ansikt til ansikt uten å bli grepet av frykt / sinne ... slik at de mister sin makt over oss og forsvinner.

Dette er den klassiske måten å bearbeide et traume - den revolusjonerende S-ECS modellen, som representerer et paradigme skifte i moderne psykoterapi, inneholder de elementene som gjør dette mulig.
 

Det arrangeres kurser i mindfulness / ego state release i Oslo den 29-30 Septemebr 2018 og 10-11 November 2018

bottom of page