top of page
kurs
kurs - med et nytt og annerledes perspektiv ............................

 

Kurset retter din oppmerksomhet mot ditt Selv som lever bortenfor de ego strukturer som holder oss alle fanget i et grep. Vi åpner våre øyner og blir med det - fri fra den identitet som psykiske påkjenninger / traumer skaper i oss. Først må vi dog - som en forutsetning - bli tilstrekkelig trygge. Det gjør vi ved å forankre oss i kroppen. Det er vår virkelighet alene. En jordisk forankring - her og nå. Vi tar kroppen til oss ved å akseptere det den bærer på, og gi uttrykk for det. Ved å være der, uten å la tankene lede oss avsted. Uten å stritte imot eller ved å identifisere oss med det som vi møter. Selv det aller minste ubehag. Vi lar kroppen uttrykke det, spontant, uten å underlegge den vår vilje og kontroll. Med det blir vi sanne, og i stand til å gi oss hen. Det gjenoppretter følelsen av tyngde og gravitasjon. Også i vårt indre. Ved å slippe oss innover i retning av det som er sant - åpner vi oss opp og blir autentiske, uten å avskjerme oss overfor noe. Vi blir oss bevisst de sammenhenger vi lever i. Ut av isolasjon - fanget i et jeg og mitt - for så å vireliggjøre et vi. Vår natur, som pattedyr. Den bevissthet, som vi med det tar del i, gjennomstrømmer livet, og avstemmer oss i forhold til det. Dermed bevarer vi både oss selv, våre medmennesker, miljøet, klimaet og vår fauna ...

S-ECS-000000-01-U-Google-1024-0256.png
Klikk på bildet for å se Video / Youtube
Prisen for å delta i 1 dag : Kr  2.000

Life Coaching, av enestående karakter, og som passer for alle. Utøvd med den største grad av respekt. Dette ved å oppmuntre - inspirere - og ved å unngå utvikling av identitet som gjør deg fremmed overfor dine iboende mulighter. Et sterkt fokus på kropp og kroppsbevisshet, ved å frigjøre deg fra mental vilje og kontroll - med gjennomgang av Prosedyre 1 og 2. Vi vil avslutt med Posedyre 3. Etter dette vil du med stort utbytte kunne benytte deg av Prosedyrene som er lagt ut på Youtube.

En online coaching ...


 Ta kontakt med oss ved å sende mail til : jorgen@surrender.no
 
Dato : Ikke bestemt.

Tid : Kl. 10.00 -16.00

KURS STED : Sporveisgaten 29, NO-0354 Oslo - Inng fra parkeringsplass.

PRIS : Kr 2.000 ( for deltakelse 1 dag )

Betaling skjer ved mottak av faktura.

Kontakt : jorgen@surrender.no

surrender meny
bottom of page