top of page
systems centered training
et effektivt verktøy som gir forståelse av og finner løsninger på problemer i samlivet ...............


SCT ( Systems-Centered Training ) er nytt og ukjent i norsk sammenheng, og er et usedvanlig effektivt virkemiddel i å løse opp i konflikter og uenighet.  SCT ( Systems-Centered Training ) gjør oss i strand til å gå mye dypere gjennom å forstå ulikhetenes natur, bearbeide disse og integrere dem i en helhet hvor hver enkelt av dem inngår. De ulike partene øker på denne måten sine muligheter til å se begge sider av et sakskompleks, og løse problemet gjennom å integrere dem i et funksjonelt hele. 

I henhold til denne teorien, vil en gruppe - enten den nå er liten eller stor - og som er i stand til å ta til seg og gjøre bruk av uenighet, ikke bare overleve, men utvikle seg videre og etter hvert bli transformert. Denne type utvikling gjør par i stand til å gjøre bruk av uenighet som en ressurs for å finne løsninger på kompliserte problemstillinger. De blir i stand til å bevege seg videre mot sine mål, uten de samme vanskelighetene som gjør seg til kjenne uten bruk av  SCT ( Systems-Centered Training ).

Det er en form for gruppe terapi, som baserer seg på Theory of Living Human Systems utviklet av Dr. Yvonne Agazarian, og publisert I 1997. Teorien går i korte trekk ut på at menneskelige systemer overlever og utvikles videre fra det enkle til det komplekse ved at innbyrdes motstridende informasjon etter hvert blir mer og mer integrert. Med utgangspunkt i en liten og strengt avgrenset forestilling, utvikler SCT ( Systems-Centered Training ) et sett med virkemidler som muliggjør dette.


Dette er noen av de mange problemstillingene vi kommer bort i i forbindelse med sct : det urolige barnet, foreldre - barn relasjon, uro i familien, familieproblemer, problemer på skolen, krangel, bråk, sjalusi, mangel på oppmerksomhet, bekymring, uro, nervøsitet, frykt, angst, panikk, irritasjon, sinn, raseri, aggresjon, immobilisering, frys, kollaps, adhd, me ... Vi bearbeider disse med en pallett av metoder innenfor surrender / s-ecs metodikk : attachment, brainspotting, ego states, emdr, expressive arts, kraniosakral, polyvagal theory, prosedyre 1-3, somatic experiencing / syndroms / eye of the needle, soma embodiment, tre og trauma releasing exercises.

bottom of page