top of page
subjektiv teologi
å være frimodig nok til å erkjenne at det vi kaller gud åpenbarer seg i vårt subjekt


Dette vi kaller gud, og som ikke på noen måte lar seg beskrive eller føre bevis for - fordi det ikke er et objekt, åpenbarer seg i vårt subjekt ... og er derfor implisitt til stede i og trenger gjennom oss. Vi er i ved vårt subjekt derfor fri fra alle ego states, og er en deltager i dette vi navngir med det ordet guddommelige. Jeshua, som han jo egentlig het, og som vi i dag kaller Jesus, er et speilbilde av vårt selv. Vi projiserer det vi ikke våger å erkjenne i oss selv over på ham. Det etterlater oss i en hjelpeløs tilstand hvor vi ikke lenger tar noe ansvar for oss selv - men fornedrer oss selv ved å gjøre oss til en hjelpetrengende. Med det er vår ulykke et faktum

De ord som Jeshua uttaler, er våre egne, og kommer fra et sted identiske med det aller dypeste i oss - fra vårt subjekt, og hvor vi ikke lenger er et objekt som kan betraktes fra utsiden. En tilstand der den som ser og den som blir sett smelter sammen til en eneste.
Subjektet er fritt og uavhengig - er ikke underlagt lov og dom ( selvbebreidelser / selvkritikk ) - men er loven ( det å leve, som et barn - i uskyld, i pakt sin natur uten å vite om noe annet ). Derfor er subjektet lovens oppfyllelse - det å leve i pakt med sin natur.


Ved å frigjøre oss fra våre ego states blir vårt subjekt - vårt selv - igjen tilgjengelig, og det innerste i oss blir synlig.

Til glede for oss selv og for verden omkring oss.

Du er, ved ditt subjekt - ditt selv, nettopp det verden trenger ...

Bærekraftig som det er ... og dypt forankret i virkeligheten
Å være sann -  autentisk - er for oss å leve i i pakt med vår natur. Å tjene sannheten. Et økologisk og naturvennlig levned ...

 

Hva annet kan vi gjøre ... ?

Den subjektive teologi gjør det intet annet i psykoterapi kan gjøre - nemlig å å tenne en brennede lengsel i oss etter å frigjøre oss fra våre ego states, og igjen bli sann, fri fra et liv styrt av frykt ...

Fri fra viljen til å utøve kontroll.

Fri til å leve i tillit.
 

.

bottom of page