top of page
sjelens mørke natt
ikke en gang i slike stunder skal du føle deg forlatt og overlatt til deg selv ................


Livet er ikke noe som følger på forhånd bestemte regler, men en kreativ prosess som til enhver tid gir deg det du trenger - for å drive fram i deg det du i sannhet er. Slik at det kan gjøre seg til kjenne. Mye må dø underveis, men før eller senere trer det fram i all sin prakt ...

.

bottom of page