top of page
webinar / traumebehandling
webinar : traume - hva er det, hvordan oppstår det, og hva kan vi gjøre for å løse opp i det .........


Vi vil på disse webinarene ta for oss traumer, hva er et traume er og hvorfor de oppstår. Er det tale om et traume knyttet til en enkelt hendelse, et sjokktraume - eller er det tale om et traume knyttet til en rekke hendelser, det vi kaller utviklingstraume / oppveksttraume. Hvilke indikasjoner finnes det på at vi er rammet av traumer ? Hva skal vi se etter. Tegn - både i vår psyke, og vår kropp. Er psyke og kropp integrert, eller er de separert ? Videre vil vi se på de konsekvenser, både sjokktraumer og utviklingstraumer for oss. Hvordan virker et traume inn på oss i hverdagen ? Hvordan preges vår hverdag av dem ?

Det blir anledning til å stille spørsmål. Hvor mye tid som settes av til den enkelte av dere er avhengig av hvor mange som deltar. Vi vil forsøke å involvere også de av dere som er tilbakeholdne, og som føler både på skyld og skam over å være traumatisert. Anonymitet sikres ved at navn uteblir. Ingen av dere må presentere dere. Vi vil prøve å holde det på et generelt nivå, slik at det oppleves relevant for dere alle - men hvor hvor vi samtidig trenger dypt inn traumet som et fenomen. Fra det spesielle til det generelle. Til syvende og sist har alle traumer - i dypet av sitt vesen - noen grunnleggende ting til felles. På den måten vil deltakerne lettere kunne forstå sin situasjon, sette den inn i en sammenheng og gjøre de nødvendige vurderinger / grep for å finne en veg ut av uføret ...

Webinar : Onsdag den 03. juli 2018 etter arbeidstid kl 18.00 - 19.00 påmelding senest 24 timer før.
Pris : NOK 500 Skriftlig påmelding ved å sende mail til : jorgen@surrender.no

Webinar : Onsdag den 03. juli 2018 etter arbeidstid kl 18.00 - 19.00 påmelding senest 24 timer før.
Pris : NOK 500 Skriftlig påmelding ved å sende mail til : jorgen@surrender.no

Webinar : Onsdag den 01. august 2018 etter arbeidstid kl 18.00 - 19.00 påmelding må skje senest 24 timer før webinaret starter.
Pris : NOK 500 Skriftlig påmelding ved å sende mail til : jorgen@surrender.no


Vi tar sikte på å sette opp webinarer fortløpende, ukentlig og så får vi se om det blir aktuelt å sette opp webinarer til andre tider også. Foreløpig etter arbeidstid ... kom med dine ønsker, så får vi se ...

bottom of page