top of page
webinar / det urolige barnet
webinar : utfordringer i et barns følelsesliv - det urolige barnet vi i dag ser mer og mer av ............


Vi vil på disse webinarene ta for oss de mange utfordinger som oppstår i familien med det urolige barnet, mellom barn og foreldre, blant barnets venner og på skolen. Hva er det som forårsaker de mange vonde følelsene i et barn - angst, sinne eller hjelpeløshet - og hvordan forholder vi som voksne til det ? Hva kan vi gjøre for å avhjelpe i en slik situasjon ? Hva er det barnet trenger, og hva kan vi gi barnet det ? Hvordan gjør vi barnet trygt ?


Det blir anledning til å stille spørsmål. Hvor mye tid som settes av til den enkelte av dere er avhengig av hvor mange som deltar. Vi vil forsøke å involvere også de av dere som er tilbakeholdne, og som føler både på skyld og skam over å de problemene dere er i kontakt med. Anonymitet sikres ved at navn uteblir. Ingen av dere må presentere dere. Vi vil prøve å holde det på et generelt nivå, slik at det oppleves relevant for dere alle - men hvor hvor vi samtidig trenger dypt inn i barnets verden. Til syvende og sist har alle problemer i forbindelse med oppvekst - i dypet av sitt vesen - noen grunnleggende ting til felles. På den måten vil deltakerne lettere kunne forstå sin egen situasjon, sette den inn i en sammenheng og gjøre de nødvendige vurderinger / grep for å finne en veg ut av uføret ...

Webinar : Onsdag den 03. juli 2018 etter leggetid kl 21.00 - 22.00 påmelding senest 24 timer før.
Pris : NOK 500. Skriftlig påmelding ved å sende mail til : jorgen@surrender.no

Webinar : Onsdag den 10. juli 2018 etter leggetid kl 21.00 - 22.00 påmelding senest 24 timer før.
Pris : NOK 500. Skriftlig påmelding ved å sende mail til : jorgen@surrender.no

Webinar : Onsdag den 01. august 2018 etter leggetid kl 21.00 - 22.00 påmelding må skje senest 24 timer før webinaret starter.
Pris : NOK 500. Skriftlig påmelding ved å sende mail til : jorgen@surrender.no

Webinar : Onsdag den 15. august 2018 etter leggetid kl 21.00 - 22.00 påmelding må skje senest 24 timer før webinaret starter.
Pris : NOK 500. Skriftlig påmelding ved å sende mail til : jorgen@surrender.no


Vi tar sikte på å sette opp webinarer fortløpende, ukentlig og så får vi se om det blir aktuelt å sette opp webinarer til andre tider også. Foreløpig etter leggetid. Aller helst bør jo barnet selv være tilstede og delta - slik at vi ikke forholder oss til barnet som et objekt, men som et subjekt - for det er jo her problemet dypest sett ligger ... For det er jo hvordan barnet selv opplever situasjonen som til syvende og sist beyr noe.

Et barn er en sjel som er oss betrodd - i vår varetekt - et menneske som etter hvert vokser opp og blir det selvstendig individ. En potensiell voksen, helt fra livets begynnelse av ... Hvordan kan vi veilede det, og samtidig vise det den samme respekt som viser et voksent menneske. La oss møte barnet med tillit, støtte det i å være tro mot det som naturlig finnes i det, og på måten la barnet beholde sin verdighet. Les mer på www.surrender.no

Dette er noen av de mange problemstillingene vi kommer innom : det urolige barnet, foreldre - barn relasjon, uro i familien, familieproblemer, problemer på skolen, krangel, bråk, sjalusi, mangel på oppmerksomhet, bekymring, uro, nervøsitet, frykt, angst, panikk, irritasjon, sinn, raseri, aggresjon, immobilisering, frys, kollaps, adhd, me ... Vi bearbeider disse med en pallett av metoder innenfor surrender / s-ecs : attachment, brainspotting, ego states, emdr, expressive arts, kraniosakral, polyvagal theory, prosedyre 1-3, somatic experiencing / syndroms / eye of the needle, soma embodiment, tre, trauma releasing exercises.

bottom of page