top of page
beskyttelsesreflekser
nødvendigheten av å fullføre uavsluttede beskyttelsesreflekser .....................................


Et bærende prinsipp i Somatic Expereincing, en metode utviklet av Dr. Peter A. Levine PhD, er at beskyttelsesreflekser - frembrakt i det Autonome Nervesystemet forbindelse med en trussel - må avsluttes. Hvis ikke vil energiene knyttet til disse – og intensjonen om å beskytte seg – bli værende i systemet og utvikle Ego States / Ego Tilstander. Dette å være vedvarende engstelig eller sint. Beskyttelsesreflekser vil normalt bestå av aktive reaksjoner som flukt eller kamp. Blir vi i stedet overveldet av den trusselen vi står overfor, blir immobilisert resultatet – vi stivner til og går i frys, noe som før eller senere ender i kollaps.

Det Autonome Nervesystemet følger oppløsningsprinsippet. Den eldste delen, en avgrening av Vagus nerven kalt Dorsal Vagus virker gjennom Bradykardi – og gir lav puls med påfølgende immobilisering. Den mellomste delen kalt Sympatikus virker gjennom Takykardi – og gir høy puls med påfølgende flukt eller kamp reflekser. Den nyest delen, en avgrening av Vagus nerven kalt Ventral Vagus virker gjennom RSA – og gir oss trygghet gjennom den støtte vi finner i det sosiale miljøet som omgir oss. RSA ( Respiratorisk Sinus Arytmi ) er et samvirke mellom hjerte og lunger – og gir økt puls på inn pust og redusert puls på ut pust.

I henhold til oppløsningsprinsippet vil de nyere deler av ANS overstyre de eldre så sant de nyere fungerer normalt, i motsatt fall tar de eldre over. Derfor har vi at – hvis vi ikke finner noen støtte i det sosiale miljøet som omgir oss, vil ikke lenger Ventral Vagus fungere normalt og Sympatikus tar over – med sine flukt eller kamp reflekser. Hvis vi i tillegg blir overveldet, vil ikke Sympatikus heller lenger fungere normalt og Dorsal Vagus tar over. Og som en følge av det blir vi immobilisert.

Ved at våre beskyttelsesreflekser reaksjoner ( drevet fram av frykt eller sinne ) skam og skyld belegges, tillater vi ikke oss selv til å uttrykke beskyttelsesreflekser. Dermed holdes disse tilbake med en immobilisering som eneste resultat.

Beskyttelsesreflekser er kroppens naturlige måte å reagere på en trussel. Når vår adgang til å ta disse i bruk tas fra oss, blir det nødvendig å stenge av kontakten med kroppen. Vi kaller dette dissosiasjon.

bottom of page