timeout
timeout i det du mister adgang til Selvet for så å hente deg inn igjen - klar den 15. juli 2019


Du står midt oppi det / det stiger alt sammen til over hodet på deg / folk tar tak i deg fra alle mulige kanter / alle vil ha en bit av deg / du står overfor det ene kravet etter det andre / alt tåkelegges og blir utydelig /  du er ikke lenger sikker på hva du skal gjøre / du tenker ikke klart / du begynner å ta til deg og etterligner det de andre sier uten å tenke ut noe selv / du blir usynlig / du trenger tid for deg selv for å la deg selv og som det som er ditt eget komme fram - en timeout ... Klikk på den tilmålte tid, og gjør den til din egen ......

Antall minutter - 01.gif
S-ECS / 30 x timeout
Kr 100

1 dyrbart minutt hvis ikke anledningen tillater noe mer - det alene kan være det som gjør forskjell og gir deg det du trenger her og nå. Koble bort alt annet for å gjenetablere kontakten med ditt Selv - en kilde til fornyelse, kreativitet og mer energi. Dette lille som gjør den store forskjellen, og bevarer deg gjennom dagens løp. @ J.Chr.Thorkildsen, kopiering & videre distribusjon, forbudt ...

Antall minutter - 05.gif
S-ECS / 30 x timeout
Kr 500

Fem dyrbare minutter hvis ikke anledningen tillater noe mer - det alene kan være det som gjør forskjell og gir deg det du trenger her og nå. Koble bort alt annet for å gjenetablere kontakten med ditt Selv - en kilde til fornyelse, kreativitet og mer energi. Dette lille som gjør den store forskjellen, og bevarer deg gjennom dagens løp. @ J.Chr.Thorkildsen, kopiering & videre distribusjon, forbudt ...

Antall minutter - 10.gif
S-ECS / 30 x timeout
Kr 1.000

Ti dyrbare minutter hvis ikke anledningen tillater noe mer - det alene kan være det som gjør forskjell og gir deg det du trenger her og nå. Koble bort alt annet for å gjenetablere kontakten med ditt Selv - en kilde til fornyelse, kreativitet og mer energi. Dette lille som gjør den store forskjellen, og bevarer deg gjennom dagens løp. @ J.Chr.Thorkildsen, kopiering & videre distribusjon, forbudt ...

Antall minutter - 15.gif
S-ECS / 30 x timeout
Kr 1.500

Femten dyrbare minutter hvis ikke anledningen tillater noe mer - det alene kan være det som gjør forskjell og gir deg det du trenger her og nå. Koble bort alt annet for å gjenetablere kontakten med ditt Selv - en kilde til fornyelse, kreativitet og mer energi. Dette lille som gjør den store forskjellen, og bevarer deg gjennom dagens løp. @ J.Chr.Thorkildsen, kopiering & videre distribusjon, forbudt ...

Antall minutter - 20.gif
S-ECS / 30 x timeout
Kr 2.000

Tyve dyrbare minutter hvis ikke anledningen tillater noe mer - det alene kan være det som gjør forskjell og gir deg det du trenger her og nå. Koble bort alt annet for å gjenetablere kontakten med ditt Selv - en kilde til fornyelse, kreativitet og mer energi. Dette lille som gjør den store forskjellen, og bevarer deg gjennom dagens løp. @ J.Chr.Thorkildsen, kopiering & videre distribusjon, forbudt ...

surrender meny