top of page
tremours / skjelvinger
spontane og involuntære tremours / skjelvinger som slippes løs fra dypet i oss .............


Beskyttelsesreflekser og den energi som er knyttet til disse må - som allerede sagt - forløses. I de fleste tilfeller er referansene til disse nokså diffuse, utydelige ... Dr. David Berceli PhD har utviklet en metode som gjør det mulig å forløse disse gjennom å sette i gang tremours / skjelvinger – slik vi ser det blant dyr etter en stressende opplevelse. De øvelsene som knytter seg til Dr. David Bercelis PhD metode bidrar til å sette tremours / skjelvinger i gang.

 

Dette er i prinsippet en bottom-up metode – men problemet med metodikk i alminnelighet er at den overtas av de høyere funksjoner i nervesystemet. Dermed blir det i stedet en top-down metode. Våre Ego States / Ego Tilstander, viljen til å oppnå resultater, utålmodighet og lignende – står etter hvert i vegen for en bottom-up forløsning. Glem ikke – Ego States er vår kropp fremmed, og tar styringen over den … Gi naturen forrang. Det eneste riktige er det vi ser i dyreriket – en spontan forløsning, fra et sted dypt i oss.

 

Derfor vil tremours virke best jo nærmere vi befinner oss vårt Selv – ved at vi etter å ha latt tankene bevege seg fritt i bakgrunnen, lar den villskap som finnes i oss få frie tøyler. Og det samtidig med at vi er trygt forankret i kroppen, slik at ikke de voldsomme kreftene skremmer oss.

Det må være spontane og involuntære bevegelser …

 

bottom of page