top of page
lifecoaching
en lifecoaching prosess bør ha følgende hovedelementer ........................


lifecoaching : å bli deg ditt Autentiske Selv bevisst - og lære deg til å skille mellom det og Ego-States / Ego-Tilstander

lifecoaching : å bryte den gamle kontrakten, fryktbasert som den er - og som gir Ego-States fortsatt berettigelse

lifecoaching : å akseptere angst, uten å la deg styre av den - mens du samtidig gjør deg trygg ved å forankre deg i kroppen

 

lifecoaching : å forløse all tillært identitet - skam, skyld, angst, sinne, frys, immobilisering, depresjon, kollaps ...

lifecoaching : å overgi deg til det Autentiske Selv - den indre kjerne i deg som er uberørt av dine Ego-States

lifecoaching : å ta deg i vare for det kliniske rom og all inflytelse utenifra - å verne om ditt mileu interieu

lifecoaching : å bevare din autonomi, og verdighet - å bli herre i eget hus

lifecoaching : å la din indre balanse - homeostasis - være basert på det alene

lifecoaching : å skille mellom Serielle og Parallelle prosesser - stimulere din høyre hjernehalvdel

lifecoaching : å ha et åpent og inkluderende fokus

lifecoaching : å se helheten uten å dømme og foreta valg, famne om og romme ditt milieu interieur ..............

lifecoaching : å være deg Oppløsningsprinsippet bevisst - hvordan de ulike nivåer i nervesystmet utøver innflytelse på hverandre

lifecoaching : å gjenopprette forståelse i de høyere nivåer for de lavere nivåers autonomi og behov

lifecoaching : å tillate komplettering av uavsluttede beskyttelsesreflekser ( flight / fight )

lifecoaching : å holde oscillasjonen mellom sympatikus og parasympatikus igang med mye fysisk aktivitet

lifecoaching : å tillate spontane og ukontrollerte Tremours / Skjelvinger

lifecoaching : å innhente tillatelse til og avstemme disse i forhold til de øvrige nivåer i nervesystemet

lifecoaching : å følge opp med langsomme og myke bevegelser - og naturlig utskillelse av GABA ( Gamma Aminobutyric Acid )

lifecoaching : å gi seg hen til gravitasjon og ved forankring i kroppen - å bli tilstrekkelig trygg

lifecoaching : å finne trygghet, støtte og oppmuntring i Sosial Involvering ved å være ditt Autentiske Selv tro

lifecoaching : å gjenopprette RSA ( Respiratorisk Sinus Arytmi ) - med kort innpust & stigende puls / langt utpust & fallende puls

lifecoaching : å skape resonnans med berøring - ved utskillelse av Oxytocin

lifecoaching : å gjøre seg trygg med reduserte Cortisol og Adrenalin nivåer - og naturlig utskillelse ut Serotonin

lifecoaching : å være seg Nevroplastisitet eller den nødvendige gjentakelse bevisst

lifecoaching : å være Reseptiv - å la alle anstrengelser ligge - og ta imot det som kommer innenifra

lifecoaching : å styrke deg i ditt mot ved naturlig utskillelse av DMT ( DiMetylTryptamin )

lifecoaching : å gi deg hen i tillit - sterk som du nå er - ved å tillate Selvet å stige fram

lifecoaching : å erkjenne deg selv som et Subjekt - som bare du alene kjenner

lifecoaching : å leve i øyeblikket - spontant, med din autonomi - uten å dømme seg selv

lifecoaching : å leve i tråd med din dypeste natur


 

subjectivity - nor
bottom of page