top of page
surrender - DimeTylTryptamin
med forankring i kroppen, kan klienter trygt møte sine demoner uten motstand og utskille DMT ........


DMT / DiMetylTryptamin er et halusinogent tryptamin, og en nevrotransmitter med en struktur som ligner Serotonin. DiMetylTryptamin skilles ut av Konglekjertelen ( glandula pinealis ), epifysen ( epiphysis cerebri ) eller pinealorganet ( corpus pineale ). DiMetylTryptamin er kroppens sterkeste anti-oksydant, og omdannes til ATP som leger disfunksjonelle celler. Utskillelse av Serotonin i forkant er en forutsetning for at Dimetyltryptamin skal kunne virke.

DiMetylTryptamin skilles ut i kroppen i det vi går inn i dype tilstander muliggjort ved at vi – gjennom å være tilstrekkelig trygge – kan møte alt det vi har av tanker og følelser, ikke minst de negative – uten å bli aktivert i det ANS / Autonome Nerve Systemet. På den måten kan vi ta det siste og avgjørende steget i retning av å forløse oss fra den makt som Ego States med sitt fryktregime utøver over oss, for å finne tilbake til vårt Selv. Det vil arte seg som om vi er under mild innflytelse av DiMetylTryptamin, som påvirker protein reseptorene, og fører til at vi ser bilder / farger.

bottom of page