top of page
sosial involvering
sosial involvering er den senest utviklede måten for pattedyr å beskytte seg på ...


Den engelske forsker - geolog og biolog - Charles Darwin ( 1809–1882 ) uttalte : Det er ikke den sterkeste av artene som overlever, heller ikke den meste intelligente, men snarere den som tilpasser seg forandringer. Theodosius Dobzhansky ( 1900 – 1975 ) utdypet dette med å legge til at : Den mest tilpasningsdyktige er kanskje også den mildeste, fordi overlevelse ofte krever gjensidig hjelp og samvirke.

Darwin mente at hjertet ikke bare blir stimulert av signaler fra hjernen, men også at hjertet stimulerer hjernen - dette som han kalte face-heart connection / ansikt-hjerte forbindelsen. Darwin ga oss innsikt i en to veis kommunikasjonen mellom hjertet og hjernen. På denne måten har hjertet - en innvirkning på våre psykiske tilstander.

Teorien om Sosial Involvering og tilpasning ble utviklet videre av Dr. Stephen Porges PhD og ble på 1990 tallet publisert under navnet The PolyVagal Theory. Teorien tar for seg de paradoksale egenskapene til Vagus Nerven – delen av det Autonome Nervesystemet som ved hjelp av hjertet medvirke til hviletilstander på to grunnleggende måter. Ved siden av Solitærkjernen som fanger opp info fra de indre organer i kroppen har Vagus Nerven således to forgreninger i tillegg : Dorsal Vagus som muliggjør immobilisering gjennom Bradykardi, av gresk Bradykardi = langsomt hjerte / Ventral Vagus som muliggjør deaktivering ved å involvere seg sosialt gjennom RSA ( Respiratorisk Sinus Arytmi  - det samme dynamiske samspillet mellom hjerte / lunger som vi finner hos små barn ).

 

I motsetning til Dorsal Vagus som muliggjør Immobilisering – med lav puls - under en overveldende trussel, muliggjør Ventral Vagus en sunn og stabil psyke – med RSA - under påvirkning av vennlige omgivelser.

Ventral Vagus er samtidig knyttet til kranienervene : Trigeminal Nerven ( aktiv ved tygge, spytt og svelg – reflekser ) / Fasial Nerven ( aktiv ved ansiktsuttrykk ) / Glossopharyngeal Nerven ( aktiv ved modulering av stemmen og filtrering av lavfrekvent støy i mellomøret ) / Accessorie Nerven ( aktiv i bevegelse av nakke for å orientere oss ).

Sosial Involvering gjennom Ventral Vagus bidrar både til overlevelse, deaktivering, ro, stabilt blodtrykk og RSA.  Vi ser det igjen og igjen. Det å sette seg ned og ete og drikke med våre medmennesker, vise hverandre vennlige ansiktsuttrykk, snakke med hverandre i et mellomleie og orientere oss fritt og uhindret – det vil, alt sammen, føre til RSA som virker regulerende på vår psyke.

Charles Darwin påpekte, en klar forbindelse mellom hjerte aktivitet og psyke - en sosial tilpasning som utgjør forutsetningen
for vår overlevelse.

 

bottom of page