top of page
gjenoppettelse av RSA
å vende tilbake til vårt Autentiske Selv er uløselig knyttet til gjenopprettelse av RSA ..........


Den senest utviklede delen av det Autonome Nervesystemet, en avgrening av Vagus nerven kalt Ventral Vagus virker gjennom RSA ( Respiratorisk Sinus Arytmi ) – og gir oss trygghet ved den støtte vi finner i det sosiale miljøet som omgir oss. RSA ( Respiratorisk Sinus Arytmi ) er et samvirke mellom hjerte og lunger – og gir økt puls på inn pust og redusert puls på ut pust. RSA ( Respiratorisk Sinus Arytmi ) fører til en jevnere og mer dynamisk fordeling av blodtrykket og virker derfor beskyttende på de indre organer.

Ved å legge om pustemønsteret vil vi stimulere til RSA ( Respiratorisk Sinus Arytmi ). På den måten blir vårt pustemønster etter hvert mer likt det vi finner hos barn. Det virker beroligende og motvirker stress.

RSA stimuleres også gjennom enkelte aktiviteter som rytmisk svømming. Å synge i kor med buk av kort innpust og langt utpust er også en måte å øve opp RSA ( Respiratorisk Sinus Arytmi ) på. Det finnes flere eksempler på dette …

bottom of page