top of page
reseptivitet
reseptivitet - å la vårt indre besvangre av livskraft / ånde i jomfruelighet .


I utgangspunktet, før vi gjenoppvekker vår bevissthet om et Autentiske Selv, vil våre handlinger være avhengig av Ego States. Men siden hensikten nå er å bli forløst fra dem, kan vi ikke gjøre regning med hjelp fra Ego States til dette. Ego States gjør oss fremmed overfor vårt Autentiske Selv, og opprettholdes gjennom betydelige anstrengelser. Det krever mye energi å opprettholde dem – og blir de ikke tilført energi - vil de igjen forsvinne. De har ingen rot i virkeligheten, og i vår natur - er dypest sett for illusjoner å regne.

Siden Ego States blir til ved å opprette en væremåte som er oss fremmed, kan de ikke være til hjelp for å avslutte dette. For som Albert Einstein sier : Et problem kan ikke løses med den samme bevissthet som skapte problemet i utgangspunktet.

Ego States er, i følge J.Chr.Thorkildsen, en konstruksjon - og opprettholdes gjennom en målrettet energi - utgående av natur. Og av den grunn maskulin. Egfo States utgjør derfor en motsetning til det å gi seg hen i tillit, stole på og leve i kraft av sin natur.

Vegen tilbake til Selvet må derfor, i følge J.Chr.Thorkildsen, være av motsatt karakter – ved å være reseptiv, ved å vi ta imot. Vi kan ikke gjøre bruk av Ego States / Ego Tilstandenes maskuline karakter. Ved å trenge oss inn, ved bruk av en masse metoder. Metoder er snarer til hinder.  Derfor er i stedet det å hvile tilstrekkelig. Det vi er i dypet av oss selv, har alltid vært der og vil forbli – det gjenstår for oss å bli det bevisst og ta det til oss.

Døren kan kun åpnes fra innsiden - ved at vi kjenner en indre gravitasjon. Uttrykt ved tillit - ved overgivelse og å gi seg hen ...

Det er ingen ting vi kan gjøre, annet enn å gi oss hen – surrender – og la det som naturlig bor i oss få stige fram og gi seg til kjenne. Og det uten at vi gjør noe. Selvet blir på en måte avslørt i oss, ved at vi lar livskraften / livsånden ( det klassisk greske ordet : pneuma = livsånde ) i oss besvangre vår jomfruelige reseptivitet.

Og det uten at den blir stoppet av frykt og mangel på tillit … fra vår side. Ved dette går prosessen, ifølge J.Chr.Thorkildsen, over til å få en spirituell og åndelig karakter – slik vi kjenner den fra gammelt av.

 

bottom of page