top of page
placebo effekten
det er et av de vakreste fenomener i tilværelsen, og helt uunnværlig ..................


Siden psyke og kropp er intimt forbundet - kan vi ikke kan skille mellom de dem. For hvem kan vel påvise hvor den ene slutter og den andre begynner. Av den grunn finner jeg det svært nyttig å integrere CranioSacral / Kraniosakral Terapi i Psykoterapi. Jeg viker derfor ikke unna for å anvende ordet Placebo ( av latin, placebo = jeg vil behage ). Ordet stammer fra den hellige Eusebius Hieronymus oversettelse av bilbelen fra gresk til latin - en overrsettelse som fikk navnet Vulgata.

I Salmenes bok 116, 9 leser jeg for eksempel at ordet placebo, av Hieronymus, ble oversatt med : å vandre for herrens åsyn ( være gud til behag ). I en subjektiv teologi innebærer det å være det guddommelige så nær, at ingen ting står mellom meg og min deltakelse i denne. Å være meg denne deltakelse bevisst åpner opp Homeostasis ( av gresk homeo = lik med, stasis = stå stille, forbli uforandret ). Å være kroppens og livets intensjoner så nær, åpner opp for at sunnhet manifisterer seg.

Bare i det vi står ved det guddommeliges side, og tar del det – kan vi på denne måten stå stille, og være lik med …

Placebo er i min verden - ikke et skjellsord, slik det blir i en gudløs verden - men det fineste fenomenet vi kan forestille oss. Derfor er jeg overbevist om at Placebo virker i alt, og er årsak til alt helbred. Hvem av legene kan vel - med sine anstrengelser og sitt intellekt alene - få et sår til å gro.

 

Jeg har selv vært operert for perforert blindtarm - med betennelse i buken, diffus Peritonitt. En tilstand som er dødelig hvis den ikke blir behandlet medisinsk. Så den somatisk medisin reddet livet mitt, ingen tvil om det.  En alternativ behandler ville ha nært sjanseløs. For her må vi være udmyke og anvende det som er gitt oss. Med legenes anstrengelser ble det lagt til rette for at en helning kunne finne sted. Gjennom en Sosial Involvering, med de nødvendige medisinske grep, som understøtter denne.

 

I den påfølgende prosessen, og hvor mine mange sår grodde, skjedde dette ved hjelp av kroppen og de krefter som medvirker til det. Placebo - muliggjort ved et medvirkende nærvær. Et nærvær som legene tok del i...

Det er derfor til syvende og sist - alt sammen - placebo. Ved å være de virkende krefter til behag,

åpner vi igjen opp for Homeostasis.

CranioSacral / Kraniosakral Terapi medvirker til det ... ved at vi er stille.

At vi ikke lenger selv står i veien.

bottom of page