top of page
berøring - oxytocin
palpasjon / berøring og utskillelse av Oxytocin............................................................


Oxytocin ( et peptid – i det sentrale nervesystemet, hormon – i det perifere nervesystemet ) skilles ut fra Hypothalamus / Hypofysen ved berøring ( særlig håndflaten ). Det gjelder også menneskelig varme, et vennlig toneleie eller ansiktsuttrykk. Det gir oss en sosial tilknytning, og en følelse av samhold og velvære. Og ikke bare den ene - men begge de involverte – både den som berører og den som blir berørt. Vekselvirkning.

Oksytosin motvirker vedvarende og ikke funksjonell angst ( angst som ikke knytter seg til det aktuelle øyeblikket, og som derfor utgjør en rest av uforløste beskyttelsesreflekser ). Oksytocin gjør oss trygge, tilfredse og generøse overfor våre omgivelser. Oksytocin reduserer dessuten repetitiv atferd og tankemønstre - og øker samtidig vår evne til å lese og ta del i andres følelser. Dette inkluderer i særlig grad ansiktsuttrykk. Oxytocin gjør oss med andre ord tilstede i øyeblikket – og bidrar til å løsrive oss fra det som har vært. Og det som skal komme.

I CranioSacral / KraniSakral terapi benytter vi berøring for å vekke kroppens evne til å hele seg selv – og å finne tilbake til en naturlig balanse. Homeostasis. De mange plager er tegn på at vår bevissthet om denne i øyeblikket er glemt. Denne evnen finnes dog latent i oss, og gjenoppvekkes gjennom medvirkning av et medmenneske som er der sammen med oss, og som er seg dette bevisst. En helning skjer derfor i en sosial sammenheng og hvor vi påminnes om denne balansen, enda en gang – slik den uttrykker seg gjennom stillhet og dype hviletilstander. Placebo, som er noe langt mer enn en mental ide – må forstås i lys av dette.

Hendene som berører, er den delen av kroppen som inneholder flest biofoner, og bevirker til en strøm av info – som påvirker vår persepsjon og vår evne til å fornemme. Dessuten utvikler benstrukturene i hendene seg embryologisk fra det som samtidig blir til et hjerte. Så her er det et viktig og avgjørende slektskap.

 

bottom of page