top of page
oppløsningsprinsippet
prinsippet beskriver hvordan de ulike nivåer i nervesystemet overstyrer eller bli styrt .......


Oppløsningsprinsippet ble formulert av den engelske nevrologen John Hughlings Jackson ( 1835 – 1911 ) på slutten av 1800-tallet. Ifølge oppløsningsprinsippet vil de nivåer som utvikler seg senere i nervesystemet overstyre de som utvikler seg tidligere. Hvis de nivåene som utvikler seg senere i nervesystemet ikke lenger fungerer normalt, vil de som utvikler seg tidligere ta over.

Rekkefølgen i utviklingen av det Autonome Nervesystemet er : Dorsal Vagus ( Bradykardi - Frys og Immobilisering ) / Sympatikus ( Takykardi - Mobilisering med angst eller sinne ) / Ventral Vagus ( RSA - Sosial Involvering & Tilpasning ).

Normalt vil Sympatikus overstyre Dorsal Vagus, og Ventral Vagus overstyre Sympatikus. Men hvis Ventral Vagus ikke virker vil Sympatikus ta over. Og hvis Sympatikus ikke virker vil Dorsal Vagus ta over og styre prosessen videre.

 

bottom of page