top of page
embodiment
forankre oss trygt i kroppen, orientere oss & åpne opp for omgivelsene ....


Embodiment / legemliggjoering er å fornemme ved hjelp av vår kropp og bli oss den fysiske virkelighet vi lever i bevisst. Embody / legemliggjoere oss selv - ved å åpne opp og gjøre bruk av våre sensoriske systemer som finnes i vår kropp. Mange i antall og avstengt som mange av disse er. Ved å gi oss en dyp forankring i vår kropp, med all den trygghet og stillhet i sinnet det gir oss, kan vi vi ta vi inn verden som omgir oss … uten å skjerme og beskytte oss overfor noe av det som vi ikke ønsker å kjenne på. Alt det som volder oss smerter.
 

Og ikke bare det. Alt det som kroppen setter i gang av aktivitet : De fornemmelser vi stenger av for, og de bevegelser som følgelig holdes tilbake, dette fordi vi av våre omgivelser blir nektet å la dem komme til uttrykk. Enten det nå, på grunn av en trussel, handler om tilbaketrekning eller aktive beskyttelse reflekser. Undertrykket ved bruk av skam og skyldbelegning.
 

Hvis dette får utvikle seg over tid, blir det kroppslige uttrykket fremmed for oss – og kroppen blir et ukjent territorium. Et territorium vi ikke lenger ferdes i. Kroppen er jo et ankerfeste og fundament for vårt Selv. Vårt bærekraftige og subjektive Selv. Uten det kjenner vi oss ikke trygge. Og vi må derfor i stedet innhente støtte og få den bekreftet annet sted i fra. I våre omgivelser. Utenfor oss selv. Det gjør oss uselvstendige og avhengige av andre. Vi er følgelig ikke fri til å være oss Selv lenger. Ikke lenger oppriktig og Sann. Vi tilpasser oss. Andre legger premissene for måten vi lever våre liv, med all den usikkerheten det innebærer. Undrende. Ettertenksom. Mye tanker. Og uten den flyt det medfører å leve i kraft av vår natur.

Dette er noen av de mange problemstillingene som frarøver oss en bevissthet om kroppen og som gjør at vi lever separert fra den : det urolige barnet, foreldre - barn relasjon, skyld og skam, uro i familien, familieproblemer, problemer på skolen, krangel, bråk, sjalusi, mangel på oppmerksomhet, bekymring, uro, nervøsitet, frykt, angst, panikk, irritasjon, sinn, raseri, aggresjon, immobilisering, frys, kollaps, adhd, me ... Vi bearbeider disse med en palett av metoder innenfor surrender / s-ecs metodikk : attachment, brainspotting, ego states, emdr, expressive arts, kraniosakral, polyvagal theory, prosedyre 1-3, somatic experiencing / syndroms / eye of the needle, soma embodiment, tre og trauma releasing exercises.

bottom of page