top of page
soma & den helende bevegelse
forankret i gravitasjon og med utskillelse  :  av gamma aminobutyric acids

Legg dine tanker - og eventuelle fordommer til side. Lytt i stedet med kroppen til Bachs musikk. La den sette kroppen din i bevegelse – en langsom, grasiøs og vakker bevegelse - som setter deg i et Gamma / GABA ( Gamma Aminobutyric Acid ) modus. Det er en nevrologisk kjennsgjerning. Målbar som den er. Det gjør bevegelsene myke og bevisste - og styrker din kontakt med vår morder jord. Du blir jordisk, enda en gang, etter alle disse årene - med all den skjønnhet og ynde som ligger i det.

 

Og hvorfor nettopp Bach ? Jo, fordi Bachs musikk beveger seg langsomt, med en bevissthet uten sterke følerier, og er innrettet mot gravitasjon og overgivelse. Jeg mener selv at det ikke er mulig for deg å forstå denne musikken uten å ta del i den med dine bevegelser. Den tjener ingen annen hensikt enn å lovprise det ekte og naturlige i deg. Det som samtidig er gudegitt. Ditt Selv - og ditt Subjekt. Den er jordnær, og på samme tid - dypt spirituell - uhyre intelligent, og representerer den aller beste balanse mellom seriell og parallell prosessering ( venstre og høyre hjernehalvdel ).

 

Tonene, fri for følelsesmessige bindinger, faller til jorden, fylt av tillit, og leder oss hen i en overgivelse - surrender, så fullstendig. Fylt av lengsel etter det som er sant, godt og vakkert - tar den deg med et langt stykke på veg.

 

Gjennom langsomme, bevisste og avstemte bevegelser, skiller kroppen ut GABA - ( Gamma Aminobutyric Acid ) Og med det kjenner du deg trygg - stabil og din kropp mer bevisst. Du kroppsliggjøres - inkarnerer på ny og virkeliggjøres som et jordisk vesen - av kjøtt og blod. I et her og nå. Kroppen integreres i og blir del i ditt utrykkende Subjekt. Du gjenfinner og blir din deltaktighet i det guddommelige bevisst ...

 

Dermed vil de kompenserende Ego-tilstander, som du er blitt tilført fra omgivelsene, etter hvert opphøre. Og med det gjenfinner du ditt Autentiske Selv, og blir igjen et Subjekt. Selvstendig. Et individ. Uten å se deg selv utenfra - og uten å tillate andre å gjøre det for deg. En kraftfult verktøy basert på et kroppslige og estetiske uttrykk.

Du ser i det vakre - en sanselig opplevelse av sannheten - en avspeiling av ditt indre. Det vakre - det som er sant - resonnerer i deg ... og kroppen istemmer, støtter opp om og bekrefter det.

Helende som det er.

bach / moving with grace

bach / moving with grace
Search video...
All Categories
All Categories
anna magdalenas  / menuet / g-major

anna magdalenas / menuet / g-major

00:59
Play Video
bach : bwv-0806 / bouree / a-minor

bach : bwv-0806 / bouree / a-minor

01:12
Play Video
bach : bwv-0996 / bouree / e-minor

bach : bwv-0996 / bouree / e-minor

00:52
Play Video
bottom of page