top of page
innsoving
vi erstatter tabletter med en naturlige innsovning gjennom å falle til ro ... klar den 16. november


Du står midt oppi det / det stiger alt sammen til over hodet på deg / folk tar tak i deg fra alle mulige kanter / alle vil ha en bit av deg / du står overfor det ene kravet etter det andre / alt tåkelegges og blir utydelig /  du er ikke lenger sikker på hva du skal gjøre / du tenker ikke klart / du begynner å ta til deg og etterligen det de andre sier uten å tenke ut noe selv / du blir usynlig / du trenger tid for deg selv - en timeout ...

Antall minutter - 15.gif
Innsovingsprosedyre / 30 x 15 min
Kr 750

1 dyrbart minutt hvis ikke anledningen tillater noe mer - det alene kan være det som gjør forskjell og gir deg det du trenger her og nå. Koble bort alt annet for å gjenetablere kontakten med ditt Selv - en kilde til fornyelse, kreativitet og mer energi. Dette lille som gjør den store forskjellen, og bevarer deg gjennom dagens løp. @ J.Chr.Thorkildsen, kopiering & videre distribusjon, forbudt ...

surrender meny
bottom of page