top of page
compassion
åpen og nysgjerrig, uten å trekke seg unna eller skyve det vonde ifra seg


Compassion er forskjellig fra Empati. Empati, på den ene siden, er å kjenne og ta del i smerte og følelser til de som omgir oss – som Frykt og Sinne - og dernest engasjere seg i det. Ta del i det … Dette betyr at … Empati er knyttet til aktivering av det Sympatiske Nervesystemet. Det Sympatiske Nervesystemet ? Hva er det ? Beklager denne bruken av fremmedord. Men veldig kort. Det Sympatiske Nervesystemet er – i tilfelle fare, den delen av det Autonome Nervesystemet som motiverer oss til å beskytte oss – uten vår bevisste medvirkning. En følge av at vi først føler frykt eller sinne og dernest reagerer i samsvar med dette - ved å løpe unna eller ved å engasjere oss i kamp.

Sympatisk, er avledet fra det klassisk greske Sympatheia, som er satt sammen av to ord : Syn = sammen, og Pathos = føle. Med andre ord, å Føle sammen, eller i samsvar - med den eller det vi står overfor.

Reaksjonen på den smertefulle følelsen, Frykt eller Sinne, karakteriseres ved en tilbaketrekning av Vagus. Jeg forklarer hva Vagus er om et øyeblikk. Uten innflytelse av Vagus, vil det fortsatt være mulig å engasjere seg i Beskyttelses Reflekser - ellers ikke. Vagus reduserer slik aktivitet. Vagus innflytelse initieres via den tiende kranie nerve og reduserer aktivitet knyttet til å beskytte seg selv. Vagus, eller det Para Sympatiske Nervesystemet er den delen av det Autonome Nervesystemet som reduserer Beskyttelses Reflekser, og all aktivitet og energibruk knyttet til dem. Forstavelsen Para er avledet fra klassisk gresk, og betyr kontra eller imot. Av dette følger det at det Para Sympatiske Nervesystem står i motstrid til og motvirker det Sympatiske Nervesystem. Vagus gjør sitt til at det ikke er noen aktive Beskyttelses Reflekser til stede, som får oss til å løpe unna eller å engasjere oss i kamp. Compassion er avhengig av Vagus initiering for å gjøre denne nedreguleringen mulig. Uten Sympatikus aktivering – ingen Frykt eller Sinne.

Compassion resulterer i en følelse av ro - uten aktivering og behov for å beskytte seg. En trussel som forårsaker Frykt eller Sinne ... ved for eksempel : Bedømming, Belønning og Straff, Kritikk, Forbud, Irettesettelser, Karakteristikker, Moral, Ovenfra og Nedad, Nedvurderinger, Pålegg, Stoppordrer, Såkalte gode Råd, Tolkninger, Trusler, Tvang og Vurderinger ... alt dette – og mere til - vekker behov for å beskytte oss. Dette inkluderer, etter mitt syn også - dypest sett -  Diagnoser – som ikke er formulert av oss, men i form av et blikk utenfra, fra en verden fremmed for vårt indre. Det reduserer betydningen av og tar i fra oss vårt eget blikk fra innsiden - det essensielle, å være subjektiv, for dernest å gjøre oss objektiv - til et objekt - fremmed for vårt Subjekt og vårt Selv, og som vekker vårt naturlige behov for å beskytte oss. Vurderinger utenifra, vil derfor være et angrep på vår integritet, og vår verdighet.

Compassion er annerledes – ved å være åpen, nær, la seg overraske, være genuint nysgjerrig - og uten å dømme noe av det vi ser, inviterer vi hverandre til å stole på, gi oss hen og legemliggjøre vårt Subjektive, Sanne og Bærekraftige Selv. Kjent som dette har vært for oss – gjennom tusener, og tusener av år …

bottom of page