top of page
bevegelse - GABA
bevegelse initiert av gamma motor nevroner - fører til utskillelse av GABA ..............


Voluntære / frivillige muskelbevegelser innerveres ved at den eksiterende nevrotransmitteren Acetylcholine frigjøres ut fra de synaptiske terminalene til Alpha Motor Nevronene. Acetylcholine binder seg så til ion kanal reseptorer i muskel membranen, og resulterer i at ion kanal åpner seg. Positivt ladede Calcium ioner trenger så inn i muskelcellen og forårsaker at den trekker seg sammen.

Nevrotransmitteren Gamma-AminoButyric Acid frigjøres fra de synaptiske terminalene til Gamma Motor Nevronene. Gamma-AminoButyric Acid binder seg så til ion kanal reseptorer i muskel membranen, og resulterer i at ion kanalen åpner seg.


Negativt ladede Chloride ioner trenger så inn i muskelcellen og forårsaker at muskel sammentrekningene demper seg. Gamma-AminoButyric Acid er en inhibiterende nevrotransmitter som gjør at bevegelse i muskulatur dempes, mykes opp og blir mer nyansert, finstemt … Dette medfører større oppmerksomhet og følsomhet knyttet til den muskulære aktiviteten og kroppen for øvrig.

Med de paralleller dette her har til psykisk aktivitet for øvrig, vil Gamma-AminoButyric Acid bidra til stabil psyke

og til at vi kjenner oss trygge.

Utløsning av Gamma-AminoButyric Acid er et sentralt element i et s-ecs behandlingsopplegg. Legge om bevegelsesmønsteret – særlig når vi går – med større vekt på fremre del av føttene. Mindre trykk på helene. Skride fram, grasiøst – ved å gjenvinne kroppslige fornemmelser av verdighet – og med opptil 20 % bedre blodsirkulasjon i bena. Det gir følelse av tydelighet, letthet og ynde.

Virkningen blir enda større ved å bevege seg til musikk av lignende karakter. J.Chr.Thorkildsen mener at bevegelse til J.S.Bachs musikk spesielt – når den spilles langsomt og under påvirkning av gravitasjon – forsterker denne effekten ytterligere. J.Chr.Thorkildsen, som selv spiller piano, har spilt inn og lagt ut på YouTube en del av disse stykkene. Mer kommer etter hvert. I dette arbeidet har han fått uvurderlig hjelp av sine piano pedagoger Tina Margareta Nilssen og Lotta Karlsson tilknyttet TIMANI Institutttet i Oslo.

Lave nivåer av Gamma-AminoButyric Acid kan føre til angst, depresjon, schizofreni og søvn forstyrrelser.

 

bottom of page