top of page
akutt !
trenger du hjelp nå med en gang - ja, da er jeg er her for deg .....


Hvor i landet du enn befinner deg - kan du når som helst motta min støtte. Mellom medmennesker er det ingen som dømmer og gjør sine vurderinger. Det er et møte som gir deg ro, og fornyet tro på deg selv - ved å erkjenner at det dypest sett ikke er noe galt med deg. Du er ok som du er. Det er det de andre sier og gjør - som gjør deg vondt. Du alene vet, og du kjenner deg selv fra innsiden. Jeg vil jeg vise deg den største repekt, og uttrykke min tro på det som finnes i deg. For i det står du ikke tilbake for noen ... Gjør deg selv synlig, og la lyset i deg brenne til glede for oss alle ...

Antall minutter - 15.gif
Klikk for akutt hjelp i 15 m
Kr 50

Dette er den første av tre prosedyrer - den varer i 15 minutter, og er ment som en støtte og oppmuntring i en vanskelig tid, og hvor løsningene synes å være langt unna. Jeg har selv vært gjennom vanskelige ting over en periode på 25 år - og har derfor gode forutsetninger for å møte deg i det du står i. It takes one to know one, som det blir sagt - så hjelpen er ikke langt unna ... @ J.Chr.Thorkildsen, kopiering & distribusjon forbudt.

Antall minutter - 30.gif
Klikk for akutt hjelp i 30 m
Kr 100

Dette er den andre av tre prosedyrer - den varer i 30 minutter, og er ment som en støtte og oppmuntring i en vanskelig tid, og hvor løsningene synes å være langt unna. Jeg har selv vært gjennom vanskelige ting over en periode på 25 år - og har derfor gode forutsetninger for å møte deg i det du står i. It takes one to know one, som det blir sagt - så hjelpen er ikke langt unna ... @ J.Chr.Thorkildsen, kopiering & distribusjon forbudt.

Antall minutter - 45.gif
Klikik for akutt hjelp i 45 m
Kr 150

Dette er den tredje av tre prosedyrer - den varer i 45 minutter, og er ment som en støtte og oppmuntring i en vanskelig tid, og hvor løsningene synes å være langt unna. Jeg har selv vært gjennom vanskelige ting over en periode på 25 år - og har derfor gode forutsetninger for å møte deg i det du står i. It takes one to know one, som det blir sagt - så hjelpen er ikke langt unna ... @ J.Chr.Thorkildsen, kopiering & distribusjon forbudt.

innsoving
Innsoving
Antall minutter - 15.gif
Innsoving / 30 x 15 min
Kr 750

Skal det være mulig for deg å finne hvile, må du i utgangspunktet kjenne deg trygg nok - uten å være på vakt overfor eventuell trusler. Urolige tanker og følelser som knytter seg til dette - er nemlig tegn på at du står overfor en trussel som du føler behov for å beskytte deg overfor. De aktuelle truslene  har åpenbart enda ikke funnet en avslutning - for ser du deg omkring - er det noe i din umiddelbare nærhet som truer deg. Nei, eller hva. Dine tanker tar deg i stedet med på en reise bakover - eller framover - i tid. Dette for å avslutte det - men uten å lykkes. Intensjonene lever videre uten å finne sin forløsning. Øyeblikket - her og nå - blir du derfor deg ikke lenger bevisst. Men, det er håp i sikte. Gjennom å finne tilbake til og være tilstede i kroppen, som lever - her og nå - finner også ved din bevissthet tilbake til det som gjelder. Det som er gyldig og sant akkurat nå. Ved på denne måten å være tilstede overfor det som er sant - for deg, akkurat nå - blir det ikke mulig for deg å forlate øyeblikket lenger. Dermed faller sinnet til ro, du finner hvile, og sovner ...

surrender meny
surrender meny
bottom of page